צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


BRONZE


Disk space: 3GB.
Monthly transfer: 10GB.
FTP accounts: 3.
Email boxes: 3.
Parked Domains: 3.
Domains: 3.
Subdomains: 3.
MySQL Databases: 3.

#900.00NAIRA חודשי
#2400.00NAIRA רבעוני
#4600.00NAIRA חצי שנתי
#9000.00NAIRA שנתי
SILVER


Disk space: 7GB.
Monthly transfer: 30GB.
FTP accounts: 7.
Email boxes: 7.
Parked Domains: 7.
Domains: 7.
Subdomains: 7.
MySQL Databases: 7.

#1100.00NAIRA חודשי
#3000.00NAIRA רבעוני
#5700.00NAIRA חצי שנתי
#11000.00NAIRA שנתי
GOLD


Disk space: 15GB.
Monthly transfer: 50GB.
FTP accounts: 15.
Email boxes: 15.
Parked Domains: 15.
Domains: 15.
Subdomains: 15.
MySQL Databases: 15.

#1800.00NAIRA חודשי
#5200.00NAIRA רבעוני
#10000.00NAIRA חצי שנתי
#18000.00NAIRA שנתי (דומיין בחינם)
PRO


Disk space: 20GB.
Monthly transfer: 100GB.
FTP accounts: Unlimited.
Email boxes: Unlimited.
Parked Domains: Unlimited.
Domains: Unlimited.
Subdomains: Unlimited.
MySQL Databases: Unlimited.

#2100.00NAIRA חודשי
#6000.00NAIRA רבעוני
#11500.00NAIRA חצי שנתי
#21000.00NAIRA שנתי (דומיין בחינם)